6/21/18

Sun Stands Still - ดวงอาทิตย์ยังคงนิ่ง - Visualmyth

सूर्य अझै पनि छ Sun Stands Still ดวงอาทิตย์ยังคงนิ่ง 태양은 여전히 서있다 солнце стоит на месте © Patrick Burke